Daglig farvand

Klubbens daglige rofarvand omfatter kyststrækningen mellem Brabrand rostadion og
Ugelbølle Hoved. Roning uden for dette område kræver tilladelse af et kajak-medlem af
bestyrelsen.