Instruktør uddannelse

Er du friroet og har interesse i at være med til at oplære nye roere i Risskov Roklub, kan

du tage en uddannelse som klubinstruktør gennem DGI. Klubben betaler, efter aftale med

kajakchef eller instruktionschef, for uddannelsen. Uddannelsens længde er på 18 timer

fordelt på to dage, typisk en weekend.

Med en uddannelse som Klubinstruktør kan du senere videreuddanne dig til Havkajakinstruktør.