INRIGGER

Roning i "robåd" foregår i Risskov Roklub først og fremmest i inriggerbåde. Inriggeren er en forholdsvis bred og meget søstærk og stabil båd, der befinder sig godt i det åbne havvand ved Risskov Roklub. Modsat den smalle outrigger er inriggere først og fremmest beregnet til almindelig motionsroning.

Hver roer i en inrigger har en enkelt åre. Bådene findes som to'ere og fir'ere med styrmand - dvs. besætningen består af enten tre eller fem personer. På en almindelig tur, vil man i bestemte intervaller skifte plads i båden, så man både sidder på styrmandspladsen og ved årerne. Som ny roer vil du få din første instruktion i inriggerne.