HER ROR VI

 

DET DAGLIGE ROFARVAND

Risskov Roklubs daglige rofarvand omfatter kyststrækningen mellem Aarhus Lystbådehavn og Ugelbølle Hoved. Roning uden for dette område er langtursroning.

 

LANGTURE

Ved ture udenfor det daglige rofarvand skal et medlem af bestyrelsen, der ikke er med på turen, give tilladelse. Kontakt et ”inrigger-medlem” af bestyrelsen. Det er et krav, at hver båd ledes af en langtursstyrmand.

Det er dog ikke nødvendigt med en tilladelse, hvis langturen foregår i farvandet mellem Gibber Å’s udmunding ved Moesgaard Strand i syd og hele Kalø Vig rundt med Skødshoved Landingsplads som det sydøstligste punkt. Der skal dog være en langtursstyrmand i hver båd.