HVORNÅR ROR VI?

Rotider

Der er faste ro-tider mandag kl. 09.00 og torsdag kl. 17.30.

Her møder du op uden at tilmelde dig på forhånd. En uddannet styrmand, har rovagten og dermed ansvaret for at fordele de fremmødte roere i bådene. Rovagten afgør også, om vejret og havet er egnet til roning.

Alt afhængig af mandskab, lyst og energi kan en aftentur variere fra 6-10 kilometer op til 15-20 kilometer. En typisk tur kan gå ind til fiskerihavnen og retur eller til Egå havn og tilbage igen.

De faste ro-aftener forløber gennem hele sæsonen fra standerhejsning til standerstrygning. Sørg for at være godt klædt på i forskellige lag, som du kan tage af og på afhængig af vejr og vind. I begyndelsen og slutningen af sæsonen kan det være noget vind- og regnafvisende yderste og inderst f.eks. et lag varmt skiundertøj. 

Når du har gennemgået instruktionskurset og er ”frigivet” roer, kan du ro på alle tidspunkter af ugen sammen med klubbens øvrige medlemmer. Det er at krav, at der altid skal være en uddannet styrmand i båden.

 

 

MORGENRONING

Tidspunkt:
Hver morgen fra mandag til fredag er der morgenroning kl. 7.00.
Morgenroerne mødes lidt før og sætter hold -  derefter er der roning til kl. 8.30.

Frigivet:
Du skal være frigivet roer for at deltage i morgenroning.

Vi forventer, at medlemmer, der ønsker at være på tilmeldingslisten, har intention om at være aktive og møde op jævnligt om morgenen og indgå i vores fællesskab. 
   

Tilmelding:
Det er en god ide at tilmelde dig senest dagen før, du vil ro. Så er der sikkerhed for, at sæderne går op med de fremmødte morgenroere.

Kontaktperson:
Morgenroerne har en speciel tilmeldingsliste, som ikke kan ses på hjemmesiden.
Er du ikke på tilmeldingslisten for morgenroning og ønsker at ro en morgen, så kontakt Knud-Aage - tlf. 2297 4777 - gerne som sms.

Øvrige arrangementer hos morgenroerne:
Morgenroerne laver også interne 'hygge-kom-sammen' i roklubben og arrangerer enkelte ture for morgenroere uden for det daglige rofarvand.
Vil du vide mere om morgenroning, kan du kontakte Knud-Aage.