HVORNÅR ROR VI?

AFTENRONING

Der er faste ro-aftner mandag og torsdag kl. 17.30.

Her møder du op uden at tilmelde dig på forhånd. En uddannet styrmand, har rovagten og dermed ansvaret for at fordele de fremmødte roere i bådene. Rovagten afgør også, om vejret og havet er egnet til roning.

Alt afhængig af mandskab, lyst og energi kan en aftentur variere fra 6-10 kilometer op til 15-20 kilometer. En typisk tur kan gå ind til fiskerihavnen og retur eller til Egå havn og tilbage igen.

De faste ro-aftener forløber gennem hele sæsonen fra standerhejsning til standerstrygning. Sørg for at være godt klædt på i forskellige lag, som du kan tage af og på afhængig af vejr og vind. I begyndelsen og slutningen af sæsonen kan det være noget vind- og regnafvisende yderste og inderst f.eks. et lag varmt skiundertøj. 

Når du har gennemgået instruktionskurset og er ”frigivet” roer, kan du ro på alle tidspunkter af ugen sammen med klubbens øvrige medlemmer. Det er at krav, at der altid skal være en uddannet styrmand i båden.

 

 

FORMIDDAGSRONING

Vi er nogle inrigger-roere, som gerne vil ro om formiddagen.

Forum - tilmelding
Så hold øje med hjemmesidens Forum,
 hvor turene bliver slået op med besked om, hvornår og til hvem du kan tilmelde dig.

Du kan også selv lave et opslag på Forum, hvis du synes, at der mangler en formiddagstur.
Tilmeldte får automatisk en mail om tilmeldinger eller ændringer, når turen er oprettet.

Vind og vejr.
Udsigten for vejr og vind bestemmer, hvornår der arrangeres formiddagsroning. Vi mødes kl. 9:00 og sætter hold - derefter ror vi et par timer, eller hvad vi kan blive enige om i båden.

Frigivet roere / styrmand
Du skal være frigivet roer for at deltage i formiddagsroning.
Det er et krav, at der altid skal være en uddannet styrmand i båden.

Tilmelding
Det er en god ide at tilmelde dig senest dagen før den dag, du vil ro. Både for at sikre, at der er tilmeldinger til mindst en båd og for at få antal tilmeldinger til at gå op med et antal både/sæder.

Kontaktperson og telefon / mail vil fremgå af opslaget på Forum.

Dårligt rovejr
Hvis vejret mod forventning siger dårligt ro-vejr, eller der ikke er tilmeldte nok til en 2-er med styrmand, aflyses roningen automatisk.

Vi ser frem til at få gang i formiddagsroning,
Else B, Lisbeth B og Kim P

MORGENRONING

Tidspunkt:
Hver morgen fra mandag til fredag er der morgenroning kl. 7.00.
Morgenroerne mødes lidt før og sætter hold -  derefter er der roning til kl. 8.30.

Frigivet:
Du skal være frigivet roer for at deltage i morgenroning.

Tilmelding:
Det er en god ide at tilmelde dig senest dagen før, du vil ro. Så er der sikkerhed for, at sæderne går op med de fremmødte morgenroere.

Kontaktperson:
Morgenroerne har en speciel tilmeldingsliste, som ikke kan ses på hjemmesiden.
Er du ikke på tilmeldingslisten for morgenroning og ønsker at ro en morgen, så kontakt Knud-Aage - tlf. 2297 4777 - gerne som sms.

Øvrige arrangementer hos morgenroerne:
Morgenroerne laver også interne 'hygge-kom-sammen' i roklubben og arrangerer enkelte ture for morgenroere uden for det daglige rofarvand.
Vil du vide mere om morgenroning, kan du kontakte Knud-Aage.