Øvrige uddannelser

Har du interesse i at uddanne dig yderligere, tilbydes diverse kurser og uddanneler

indenfor kajakroning i bl.a. DGI – regi. Hvis kurset/uddannelsen har relevans for klubben

og kan komme de øvrige medlemmer til gode, kan du søge om tilskud til disse via

kajakchefen.